Vastuullinen tonnikala tunnetaan nimellä Calvo

Vastuullisen kuluttamisen merkitys kasvaa jatkuvasti maailmassa, jossa luonnonvarojen riittävyys ei ole enää itsestäänselvyys. Siksi myös ruokakaupassa päivittäisiä elintarvikevalintoja tehdessään kannattaa kiinnittää tarkasti huomiota siihen, mitä ostoskoriin poimii.

Calvo on yksi niistä harvoista kalateollisuuden säilykevalmistajista, joka on omavarainen koko tuotantoketjunsa alusta loppuun asti. Tästä syystä voimme luvata sinulle, että kaupasta ostamasi tonnikala on paitsi erittäin laadukasta myös mahdollisimman eettisesti ja vastuullisesti tuotettua.

Tutustu tällä sivustolla tarkemmin siihen, miten kestävän kalastuksen periaatteet toteutuvat Calvon toiminnassa. Kerromme sinulle muun muassa, millaisin menetelmin pyydämme tonnikalaa vastuullisesti ja miten vastuullisuus varmistetaan elintarvikkeen tuotantovaiheessa.

Kestävän kalastuksen puolesta

Tonnikala on vaelluskala, joka voi elämänsä aikana uida tuhansia kilometrejä kansainvälisillä vesialueilla. Kaikilla tonnikalan esiintymisalueilla ei välttämättä kunnioiteta kestävän kalastuksen periaatteita eikä hyödynnetä meren ekosysteemiä vaalivia pyyntimenetelmiä. Tämä on suuri syy joidenkin tonnikalalajien uhanalaisuuteen. Calvo noudattaa omassa toiminnassaan eettisiä ja vastuullisia periaatteita ja kehittää jatkuvasti uusia menetelmiä ympäristöystävällisemmän kalateollisuuden mahdollistamiseksi.

Tonnikalan matka merestä lautaselle

Tutustu tällä sivustolla tarkemmin siihen, miten kestävän kalastuksen periaatteet toteutuvat Calvon toiminnassa. Kerromme sinulle muun muassa, millaisin menetelmin pyydämme tonnikalaa vastuullisesti ja miten vastuullisuus varmistetaan elintarvikkeen tuotantovaiheessa.

Tonnikalan pyyntimenetelmät

Calvon kalastusaluksilla pyritään käyttämään mahdollisimman vastuullisia, kestävän kalastuksen pyyntimenetelmiä. Tonnikala pyydetään kurenuotalla ja kaloja ympärilleen houkuttelevilla kelluvilla FAD-lautoilla. Tämä menetelmä on pitkäsiima-, verkko- ja troolauskalastusta ympäristöystävällisempi, joskin senkin haasteena ovat olleet tonnikalan pyynnin ohessa saatavat ei-toivotut sivusaaliit.

Calvo pyrkii minimoimaan sivusaaliiden määrän käyttämällä FAD-lauttoja, joihin ei-toivotut lajit eivät jää kiinni. Lisäksi Calvo tekee jatkuvasti tuotekehitystä uusien kestävämpien kalastusratkaisujen kehittämiseksi. Tällaisia ovat muun muassa hait pyyntipaikoilta karkottava CalvoShark-teknologia sekä poijukonsepti, joka antaa kalalajeista tietoa jo ennen verkkojen laskemista vesille. Jokaisella Calvon omalla laivalla on ulkopuolinen tarkkailija valvomassa sivusaaliin käsittelyä. Samaa vaaditaan myös kaikilta Calvolle tonnikalaa toimittavilta ulkopuolisilta laivoilta.

Vastuullisten pyyntimenetelmien lisäksi Calvon kalastusalusten miehistö ymmärtää myös, miten ja milloin pyynti tulee suorittaa, että sen vaikutukset meren ekosysteemiin olisivat mahdollisimman vähäiset. Kalastusmäärät suhteutetaan aina uuteen syntyneeseen kalakantaan eikä ylikalastusta harjoiteta.

Calvon pyytämä saalis myös tuodaan aina maihin, eikä kelpaamattomia yksilöitä heitetä takaisin mereen. Hylättävän saaliin määrä on vain alle 1 %.

Valvonta kalastusaluksilla ja satamissa

Kaikki Calvon kalastusalukset kuuluvat kansainvälisen vastuullisen kalastuksen säätiön (ISSF) ylläpitämään PVR-laivarekisteriin. PVR-rekisteriin kootaan tietoa siitä, miten hyvin kalastusalukset käytännössä toteuttavat vastuullisen kalastuksen periaatteita ja noudattavat niihin liittyviä säädöksiä.

Lisäksi jokaisen Calvon aluksen toiminta altistetaan täysin ulkopuolisten, riippumattomien tarkkailijoiden (RFMO) sekä lippulaivamaiden viranomaisten valvonnalle. Kaikki aluksilla tapahtuva toiminta rekisteröidään, ja tämä tieto on läpinäkyvästi kaikkien sitä tarvitsevien tahojen käytössä.

Myös ne yhteistyökumppanit, joilta Calvo ostaa tonnikalaa, täyttävät yllä mainitut vastuullisen toiminnan kriteerit.


Tälle tuotantoprosessimme vaiheelle on myönnetty nämä sertifikaatit:

Dolphin Safe, SA8000, ISO9001, ISO14001, Friend of the Sea

Työolosuhteet tuotantolaitoksilla

Calvolla tiedetään, että yrityksen suurin voimavara on ammattitaitoinen ja motivoinut henkilökunta. Siksi kaikille yli 4000 calvolaiselle halutaankin varmistaa parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet. Tehtaiden turvallisuudesta huolehditaan, työntekijöitä koulutetaan, ja heidän palkkauksensa noudattaa kansainvälisen työjärjestö ILO:n suosituksia. Lisäksi työntekijöille tarjotaan erilaisia oheisetuja. Esimerkiksi Espanjassa pienten lasten vanhemmat saavat tehdä lyhennettyä viikkoa voidakseen keskittyä lastensa hoitoon paremmin.

Työskentelytavat tehtaissa

Jokaista Calvon työntekijää ohjaa maantieteellisestä sijainnista ja asemasta riippumatta vastuulliseen toimintaan kannustava eettinen ohjeisto. Ympäristöystävällisyyteen tuotantolaitoksilla pyritään “enemmän vähemmällä” -periaatteella. Sen mukaisesti tuotannon ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa ja uusia menetelmiä ympäristöystävällisyyden parantamiseen kehitetään koko ajan.

Kierrätys ja tuotannon sivutuotteiden uudelleenkäyttö ovat Calvolla tärkeitä toimintaperiaatteita. 40 % ei-orgaanisesta jätteestä kierrätetään ja 90 % orgaanisista tuotannon sivutuotteista päätyy uudelleenkäyttöön esimerkiksi terveydenhoito- ja lääketeollisuuden tarpeisiin, eläinruokien raaka-aineeksi tai energian tuotantoon. Myös vedenkulutusta ja kierrätettävyyttä kehitetään entistä paremmaksi.


Tälle tuotantoprosessimme vaiheelle on myönnetty nämä sertifikaatit:

SA8000, IFS Food, BRC Food, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, Global Reporting Initiative

Kestävät ratkaisut varastoinnissa ja kuljetuksessa

Tonnikalan matka merestä lautaselle on pitkä ja monivaiheinen. Siksi myös varastointi ja kuljetus ovat tärkeä osa vastuullista arvoketjua.

Ympäristöä voidaan säästää vähentämällä energian tarvetta. Calvolla tämä toteutuu mahdollisimman tehokkaalla logistiikalla niin varastoinnissa kuin kuljetuksissa maailman merillä ja teillä. Calvolla pyritäänkin mahdollisimman lyhyisiin varastointiaikoihin ja suuriin kuljetusmääriin yhdellä kertaa. Calvon tuotantolaitokset Espanjassa ja El Salvadorissa sijaitsevat meren välittömässä läheisyydessä, ja El Salvadorin tehdas on samalla Calvon laivaston satama.

Kansainvälisessä logistiikassa Calvolla on suuria ja luotettavia kumppaneita, jotka omalta osaltaan kantavat kortensa kekoon ympäristön suojelemisessa. Suomessa varasto- ja rahtilogistiikasta vastaavat puolestaan maahantuojan siihen valikoimat vastuulliset ja riittävän suuret yhteistyökumppanit, kuten Posti Oy. Varastoiden sijainnilla pyritään optimoimaan kuljetusmatkan pituus tuotteiden jälleenmyyntipisteisiin, ja ne ovatkin keskeisellä paikalla suhteessa suurimpien asiakkaiden terminaaleihin.

Vaikka paljon on jo tehty, aina on varaa parantaa. Calvo pyrkiikin myös kehittämään tuotteilleen entistä kestävämpiä pakkausmateriaali- ja kuljetusratkaisuja.


Yhteistyökumppanillemme Posti Oy:lle on myönnetty nämä sertifikaatit:

OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001


Vastuullisia tuotteita vastuullisille asiakkaille

Calvon suurimmat jälleenmyyjät Suomessa ovat kiinnostuneita myymiensä tuotteiden vastuullisuudesta ja vaativat sen vuoksi selvityksiä näistä asioista myös Calvolta. Kaikki Calvon Suomessa myynnissä olevat tuotteet ovatkin sellaisia, jotka täyttävät jälleenmyyjien vastuullisuus- ja eettisyyskriteerit.

Vastuullisuuden toteutumisesta Suomessa vastaa Calvo yhdessä maahantuojan kanssa. Ensisijainen lähtökohta vastuullisuuden toteuttamisessa on aktiivinen, läheinen ja kunnioittava yhteistyö vastuullisen kuluttamisen asiantuntijoiden kanssa. Suomessa erinomaista työtä tekevä WWF sekä kauppaketjujen tasokkaat vastuullisuustyöryhmät laativat selkeät kriteerit vuosittain.
Calvon tuotteet löytyvät kattavasti kautta maan vain siksi, että asiakkaat ja kumppanit luottavat Calvon tekemään työhön vastuullisuuden toteutumiseksi. Siksi sinäkin voit luottaa Calvoon!


Tälle tuotantoprosessimme vaiheelle on myönnetty nämä sertifikaatit:

IFS Food, BRC Food

Hyvän omantunnon ostos

Tiedämme, että sinulle on tärkeää ruoan terveellisyyden ja laadukkuuden lisäksi se, että valintasi kuormittavat luontoa ja meren ekosysteemiä mahdollisimman vähän. Voit kerätä Calvo-tuotteita ostoskoriisi hyvällä omallatunnolla, sillä lupaamme jatkossakin tehdä parhaamme, että Calvo olisi markkinoiden vastuullisin valinta.

Käytännön toimia ja tutkimusta vastuullisuuden hyväksi

Calvo-tuotteiden vastuullisuus rakentuu siis lakien ja viranomaissäädösten noudattamisesta, jatkuvista pyyntitapa-, tuotantotapa- ja raaka-aineen laadun tarkastusmittauksista sekä tuotannon negatiivisten ympäristövaikutusten minimoimisesta. Lisäksi vastuullisuutta on tutkimus- ja tuotekehitystyö uusien, entistä kestävämpien pyynti- ja tuotantomenetelmien löytämiseksi.

Calvo on ensimmäinen alansa toimija, joka tutkii myös tuotteidensa koko elinkaaren vaikutusta ympäristöön aina merestä sinun lautasellesi sekä siitä eteenpäin kierrätykseen ja jätteenkäsittelyyn asti (A Life Cycle Assessment, LCA). Tässä tutkimustyössä saatuja tuloksia hyödynnetään Calvo-tuotteiden hiilijalanjäljen kutistamiseksi entisestään.


Tälle tuotantoprosessimme vaiheelle on myönnetty nämä sertifikaatit:

Dolphin Safe, SA8000, ISO9001, ISO14001, Friend of the Sea


Näin me menettelemme