Kilpailun säännöt:

Calvon Voita matka Barcelonaan -kilpailu

Kilpailun järjestäjä

Fineskola Oy
Aurapolku 3
67600 Kokkola

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua Calvon verkkosivuilla. Kilpailuun osallistutaan täyttämällä yhteystiedot kisalomakkeeseen ja vastaamalla muutamaan Calvoon liittyvään kysymykseen.

Kilpailuun osallistuminen edellyttää 15 vuoden ikää. Kilpailuun saavat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien niiden yritysten työntekijät tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai tämän kilpailun valmisteluun tai toteuttamiseen.

Virheellisiä tai puutteellisia osallistumisia ei oteta huomioon.

Kilpailuaika

Kilpailuun voi osallistua 23.10.2018 klo. 12:00 asti.

Kilpailun palkinto

Kilpailun palkintona on Barcelonan matka kahdelle. Palkintoon sisältyvät lennot edestakaisin sekä kolme yötä Barcelonan keskustan neljän tähden hotellissa. Matka-ajankohta on 29.12.2018-1.1.2019. Hotelli on valmiiksi valittu.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja voittajan nimi julkaistaan myös Calvon some-kanavissa.

Mikäli henkilöä ei tavoiteta kahden viikon kuluessa yhteydenotosta, Fineskola pidättää oikeuden valita uuden voittajan. Palkintoa ei voi vaihtaa muuksi.

Kilpailun järjestäjän oikeudet

Kilpailun päätyttyä järjestäjällä on oikeus julkaista palkinnon voittajan nimi ja kuva www.facebook.com/calvosuomi -sivulla sekä järjestäjän omilla verkkosivuilla ja muussa mahdollisessa markkinointimateriaalissa.

Fineskola Oy käyttää osallistujien antamia yhteys- ja muita henkilötietoja vain kilpailun järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin, eikä käytä tai luovuta henkilötietoja suoramarkkinointi- tai muita tarkoituksia varten ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, joiden väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä.

Kilpailuun osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä. Fineskola Oy:llä on oikeus poistaa osallistuja kilpailusta, mikäli osallistuja ei noudata kilpailun sääntöjä ja ehtoja.

Fineskola Oy noudattaa kaikissa kilpailuissaan Suomen lakia.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus muuttaa sääntöjä kilpailun aikana ilmoittamalla muutoksesta verkkosivuilla, Facebook-sivulla tai muulla tavalla. Fineskola Oy:llä on oikeus peruuttaa kilpailu ilman erillistä ilmoitusta, mikäli siihen ilmenee tarvetta (tietokonevirus tms).

Kilpailun järjestäjä pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.